Eden
Har lång erfarenhet av Saab i hårda situationer

Har idag kört den snabbaste Saaben 1/4 1/4mile
(The 9-5 Lightning) 2003.